Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

Video giới thiệu sản phẩm quạt thông gió, hút mùi vuông công nghiệp

BẢNG GIÁ QUẠT THÔNG GIÓ, HÚT MÙI VUÔNG CÔNG NGHIỆP

Sản Phẩm Hình ảnh

SHRV – 400

(Loại cao cấp)

Công suất: 0.25kw

Lưu lượng: 8000m3/h

Kích thước: 400x400x400mm

       Mặc định nguồn điện 380v. Điện 220v tăng                                   thêm 100.000đ/ cái

quạt thông gió vuông công nghiệp Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

Đơn giá: 1.990.000

SHRV – 400

(Loại thông thường)

Công suất: 0.18kw, 380v/220v

Lưu lượng: 5000m3/h

Kích thước: 400x400x320mm

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

Đơn giá: 1.870.000

SHRV – 500

(Loại cao cấp)

Công suất: 0.25kw

Lưu lượng: 10,000m3/h

Kích thước: 500x500x400mm

           Mặc định nguồn điện 380v. Điện 220v tăng                                   thêm 100.000đ/ cái

quạt thông gió vuông công nghiệp Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

Đơn giá: 2.100.000

SHRV – 500

(Loại thông thường)

Công suất: 0.18kw, 380v/220v

Lưu lượng: 6000m3/h

Kích thước: 500x500x320mm

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

Đơn giá: 1.980.000

SHRV – 600

                                                (Loại cao cấp)

Công suất: 0,25kw

Lưu lượng: 15,000m3/h

Kích thước: 600x600x400mm

    Mặc định nguồn điện 380v. Điện 220v tăng                                     thêm 100.000đ/ cái

quạt thông gió vuông công nghiệp Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

Đơn giá: 2,280,000

SHRV – 600

                                           (Loại thông thường)

Công suất: 0,25kw, 380v/220v

Lưu lượng: 9000m3/h

Kích thước: 600x600x400mm

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

Đơn giá: 2,150,000

SHRV – 700

(Loại cao cấp)

Công suất: 0,37kw, 380v/220v

Lưu lượng: 19,000m3/h

Kích thước: 700x700x400mm

        Mặc định nguồn điện 380v. Điện 220v tăng                                 thêm 150.000đ/ cái

quạt thông gió vuông công nghiệp Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

Đơn giá: 2,580,000

SHRV – 700

(Loại thông thường)

Công suất: 0,37kw, 380v/220v

Lưu lượng: 19,000m3/h

Kích thước: 700x700x400mm

        Mặc định nguồn điện 380v. Điện 220v tăng                                 thêm 150.000đ/ cái

 

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

                                              Đơn giá: 2,420,000

SHRV – 800 

                                               (Loại cao cấp)

Công suất: 0,37kw, 380v

Lưu lượng: 22,000m3/h

Kích thước: 800x800x400mm

         Mặc định nguồn điện 380v. Điện 220v tăng  thêm 150.000đ/ cái

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

Đơn giá: 2,870,000

SHRV – 800 

                                               (Loại thông thường)

– Công suất: 0,37kw

– Điện áp : 380v

– Lưu lượng gió: 22000m³/h

– Kích thước : 800*800*400 mm

Mặc định nguồn điện 380v. Điện 220v tăng  thêm 150.000đ/ cái

                               

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

                                          Đơn giá: 2.690.000

 

SHRV – 900

(Loại cao cấp)

KT: 900x900x400mm

Công suất : 0.55 (Kw)

Lượng gió : 28.000 ( m3/h)

Vỏ tol mạ kẽm. Độ mạ Z180

Cánh – POM

                              Lá chớp : Inox 430

Sải cánh: 770

Tốc độ: 470 vòng/ phút

Mặc định 3 pha.

Chuyển đổi sang 1 pha lắp Motor giá 350,000đ

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

SHRV – 900

(Loại thông thường)

KT: 900x900x400mm

Công suất : 0.55 (Kw)

Lượng gió : 28.000 ( m3/h)

Cánh – Inox

                              Lá chớp : tôn mạ kẽm

Sải cánh: 770

Tốc độ: 470 vòng/ phút

Mặc định 3 pha.

Chuyển đổi sang 1 pha lắp Motor giá 350,000đ

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

Đơn giá: 4,450,000

SHRV – 1100

(Loại cao cấp)

KT: 1100x1100x400mm

Công suất : 0.55 (Kw)

Lượng gió : 32.000 ( m3/h)

Vỏ tol mạ kẽm. Độ mạ Z180

Cánh – POM

Lá chớp : Inox 430

Sải cánh: 980

Tốc độ: 470 vòng/ phút

Mặc định 3 pha.

Chuyển đổi sang 1 pha lắp Motor giá 350,000đ

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

SHRV – 1100

(Loại thông thường)

KT: 1100x1100x400mm

Công suất : 0.55 (Kw)

Lượng gió : 32.000 ( m3/h)

Cánh – Inox

Lá chớp : Tôn mạ kẽm

Sải cánh: 980

Tốc độ: 470 vòng/ phút

Mặc định 3 pha.

Chuyển đổi sang 1 pha lắp Motor giá 350,000đ

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

Đơn giá: 4,670,000

SHRV – 1220

(Loại cao cấp)

KT: 1220x1220x400mm

Công suất : 0.75 (Kw)

Lượng gió : 38.000 ( m3/h)

Vỏ tol mạ kẽm. Độ mạ Z180

Cánh – POM

Lá chớp : Inox 430

Sải cánh: 1110

Tốc độ: 470 vòng/ phút

Mặc định 3 pha.

Chuyển đổi sang 1 pha lắp Motor giá 500,000đ

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

Đơn giá: 5,380,000

SHRV – 1220

(Loại thông thường)

KT: 1220x1220x400mm

Công suất : 0.75 (Kw)

Lượng gió : 38.000 ( m3/h)

Sải cánh: 1110

Cánh – Inox

Lá chớp : Tôn mạ kẽm

Tốc độ: 470 vòng/ phút

Mặc định 3 pha.

Chuyển đổi sang 1 pha lắp Motor giá 500,000đ

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

SHRV – 1380

(Loại cao cấp)

KT: 1380*1380*400 ( mm)

Công suất : 1.1 (Kw)

Lượng gió : 44.500 ( m3/h)

Vỏ tol mạ kẽm. Độ mạ Z180

Cánh – POM

Lá chớp : Inox 430

Sải cánh: 1270

Tốc độ: 470 vòng /phút

Mặc định 3 pha.

Chuyển đổi sang 1 pha lắp Motor giá 500,000đ

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

SHRV – 1380

(Loại thông thường)

KT: 1380*1380*400 ( mm)

Công suất : 1.1 (Kw)

Lượng gió : 44.500 ( m3/h)

Cánh – Inox

Lá chớp : Tôn mạ kẽm

Sải cánh: 1270

Tốc độ: 470 vòng /phút

Mặc định 3 pha.

Chuyển đổi sang 1 pha lắp Motor giá 500,000đ

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

Đơn giá: 5,390,000

HP – 1380SI

                                                (Loại cao cấp)

KT: 1380*1380*400 ( mm)

Công suất : 1.1 (Kw)

Lượng gió : 58.000 ( m3/h)

Vỏ tol mạ kẽm. Độ mạ Z180

Khung vỏ – Lá chớp – Lưới bảo vệ – Cây thông: Inox 430

Cánh chất liệu POM

Tì dây culoa bằng hợp kim

 

 

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

HP – 1380SI

                                                (Loại  thông thường)

KT: 1380*1380*400 ( mm)

Công suất : 1.1 (Kw)

Lượng gió : 58.000 ( m3/h)

Vỏ tol mạ kẽm. Độ mạ Z180

 Lá chớp – Lưới bảo vệ – Cây thông: Inox 430

Cánh chất liệu POM

Tì dây culoa bằng hợp kim

 

 

 

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

BẢNG GIÁ QUẠT HÚT THÔNG GIÓ INOX 430

SHRV – 900

KT: 900x900x400mm

Công suất : 0.37 (Kw)

Lượng gió : 28.000 ( m3/h)

Khung vỏ/Cánh/Lá chớp/Lưới đều làm bằng inox 430

Mặc định 3 pha.

Chuyển đổi sang 1 pha lắp Motor giá 350,000đ

 

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

   Đơn giá:4,730,000

SHRV – 1100

KT: 1100x1100x400mm

Công suất : 0.55 (Kw)

Lượng gió : 32.000 ( m3/h)

Khung vỏ/Cánh/Lá chớp/Lưới đều làm bằng inox 430

Mặc định 3 pha.

Chuyển đổi sang 1 pha lắp Motor giá 350,000đ

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

SHRV – 1220

KT: 1220x1220x400mm

Công suất : 0.75 (Kw)

Lượng gió : 38.000 ( m3/h)

Khung vỏ/Cánh/Lá chớp/Lưới đều làm bằng inox 430

Mặc định 3 pha.

Chuyển đổi sang 1 pha lắp Motor giá 500,000đ

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

SHRV – 1380

KT: 1380*1380*400 ( mm)

Công suất : 1.1 (Kw)

Lượng gió : 44.500 ( m3/h)

Khung vỏ/Cánh/Lá chớp/Lưới đều làm bằng inox 430

Mặc định 3 pha.

Chuyển đổi sang 1 pha lắp Motor giá 500,000đ

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

Quạt Được Sản Xuất Với 2 Model Cao Cấp Và Thông Thường:

Model Cao Cấp Model Thông Thường
– Vỏ dày 1mm, độ mạ kẽm 180g/m2.

– Cánh quạt bằng inox 430 dày 1mm, chịu được môi trường khắc nghiệt, không bị biến dạng sau khi sử dụng liên tục trong thời gian dài, góc cánh lớn, bản cánh rộng đảm bảo đủ lưu lượng gió.

– Motor sử dụng là motor chính hãng, dây quấn motor 100% là dây đồng chất lượng cao, đảm bảo độ bền sử dụng.

– Các linh kiện phối kèm là linh kiện nhập khẩu, đảm bảo chất lượng.

– Thiết kế tổng thể của quạt khoa học, hợp lý với cần gạt nâng hạ chớp tiện lợi cho việc vệ sinh.

– Vỏ mỏng, độ mạ kẽm thấp.

– Cánh quạt làm bằng thép thông thường, mỏng.

– Motor sử dụng là loại motor nhập từ Trung Quốc.

– Các linh kiện phối kèm được sản xuất, gia công trong nước.

Model Cao Cấp
– Vỏ dày 1mm, độ mạ kẽm 180g/m2. – Cánh quạt bằng inox 430 dày 1mm, chịu được môi trường khắc nghiệt, không bị biến dạng sau khi sử dụng liên tục trong thời gian dài, góc cánh lớn, bản cánh rộng đảm bảo đủ lưu lượng gió.

– Motor sử dụng là motor FUSHINI chính hãng, dây quấn motor 100% là dây đồng chất lượng cao, đảm bảo độ bền sử dụng.

– Các linh kiện phối kèm là linh kiện nhập khẩu, đảm bảo chất lượng.

– Thiết kế tổng thể của quạt khoa học, hợp lý với cần gạt nâng hạ chớp tiện lợi cho việc vệ sinh.

Model Thông Thường
– Vỏ mỏng, độ mạ kẽm thấp. – Cánh quạt làm bằng thép thông thường, mỏng.

– Motor sử dụng là loại motor nhập từ Trung Quốc.

– Các linh kiện phối kèm được sản xuất, gia công trong nước.

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Vuông Công Nghiệp

Video giới thiệu quy mô sản xuất công ty DTH

(*) Lưu ý: Quạt được sản xuất với nhiều công suất, kích thước khác nhau phù hợp với từng không gian, diện tích, nhà xưởng, chuồng trại. Quý khách hàng đặt mua sản phẩm vui lòng gọi số Hotline 0965 63 7899 – 0967 05 0899 để được tư vấn chi tiết.

Trả lời