Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

Quạt hút mùi, hút khói nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ sản xuất nhiều kiểu dáng, kích thước, công suất, giá thành, chất lượng khác nhau phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng về không gian, tài chính. 

Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

Video giới thiệu quạt hút mùi, hút khói – Công ty DTH

BẢNG GIÁ QUẠT HÚT MÙI, HÚT KHÓI GẮN TƯỜNG

Cao Cấp Thông Thường
quạt thông gió gắn tường Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh… quạt thông gió gắn tường Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…
Model: DTH 100 – G
Công suất: 28w
Lưu lượng gió: 280m3/h
Lỗ chờ: 200 mm

Giá: 330.000

Model: DTH 100 – G
Công suất: 28w
Lưu lượng gió: 280m3/h
Lỗ chờ: 200 mm

Giá: 225.000

quạt thông gió gắn tường Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh… quạt thông gió gắn tường Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…
Model: DTH 100B
Công suất: 24W
Lưu lượng gió: 300m3/h
Lỗ chờ: 195x195x112mm

Giá: 480,000

Model: DTH 100B
Công suất: 24W
Lưu lượng gió: 300m3/h
Lỗ chờ: 195x195x112mm

Giá: 310,000

quạt thông gió gắn tường Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…  quạt thông gió gắn tường Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…
Model: DTH 102 – G
Công suất: 30w
Lưu lượng gió: 520m3/h
Lỗ chờ: 250 mm

 Giá: 370.000

Model: DTH 102 – G
Công suất: 30w
Lưu lượng gió: 520m3/h
Lỗ chờ: 250 mm

Giá: 280.000

 quạt thông gió gắn tường Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh… quạt thông gió gắn tường Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh… 
 Model: DTH 102B
Công suất: 26W
Lưu lượng gió: 600m3/h
Lỗ chờ: 245x245x122mm

Giá: 500,000

 Model: DTH 102B
Công suất: 26W
Lưu lượng gió: 600m3/h
Lỗ chờ: 245x245x122mm

Giá: 325,000

quạt thông gió gắn tường Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh… quạt thông gió gắn tường Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…
Model: DTH 104 – G (Loại cao cấp)
Công suất: 32w
Lưu lượng gió: 860m3/h
Lỗ chờ: 300 mm

Giá: 405.000

Model: DTH 104 – G (Loại thông thường)
Công suất: 32w
Lưu lượng gió: 860m3/h
Lỗ chờ: 300 mm

Giá: 305.000

 quạt thông gió gắn tường Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh… quạt thông gió gắn tường Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh… 
Model: DTH 104B
Công suất: 33W
Lưu lượng gió: 1100m3/h
Lỗ chờ: 295x295x127mm

Giá: 530,000

Model: DTH 104B
Công suất: 33W
Lưu lượng gió: 1100m3/h
Lỗ chờ: 295x295x127mm

Giá: 350,000

quạt thông gió gắn tường Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…  quạt thông gió gắn tường Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…
 Model: DTH 106 – G
Công suất: 42w
Lưu lượng gió: 1200m3/h
Lỗ chờ: 350 mm

Giá: 520,000

Model: DTH 106 – G
Công suất: 42w
Lưu lượng gió: 1200m3/h
Lỗ chờ: 350 mm 

Giá: 370,000

BẢNG GIÁ QUẠT HÚT MÙI, HÚT KHÓI ÂM TRẦN

Cao Cấp Thông Thường

quạt thông gió âm trần Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

quạt thông gió âm trần Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

Model: DTH 108G
Công suất: 28w
Lưu lượng gió: 280m3/h
Lỗ chờ: 200 mm

Giá: 430,000

Model: DTH 108G
Công suất: 28w
Lưu lượng gió: 280m3/h
Lỗ chờ: 200 mm

Giá: 320,000

quạt thông gió âm trần Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

quạt thông gió âm trần Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

Model: DTH 108B
Công suất: 24W
Lưu lượng gió: 300m3/h
Lỗ chờ: 210x210mm (±5)

Giá: 430,000

Model: DTH 108B
Công suất: 24W
Lưu lượng gió: 300m3/h
Lỗ chờ: 210x210mm (±5)

Giá: 280,000

quạt thông gió âm trần Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

quạt thông gió âm trần Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

Model: DTH 110G
Công suất: 30w
Lưu lượng gió: 520m3/h
Lỗ chờ: 250 mm

Giá: 480,000

Model: DTH 110G
Công suất: 30w
Lưu lượng gió: 520m3/h
Lỗ chờ: 250 mm

Giá: 360,000

quạt thông gió âm trần Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

quạt thông gió âm trần Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

Model: DTH 112G 
Công suất: 32w
Lưu lượng gió: 860 m3/h
Lỗ chờ: 300 mm

Giá: 560,000

Model: DTH 112G
Công suất: 32w
Lưu lượng gió: 860m3/h
Lỗ chờ: 300 mm

Giá: 420,000

BẢNG GIÁ QUẠT HÚT MÙI, HÚT KHÓI GẮN TRẦN NỐI ỐNG

Cao Cấp Thông Thường

quạt thông gió gắn trần Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

quạt thông gió gắn trần Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

Model: DTH 114

Công suất: 26W, 220V
Lưu lượng gió: 126 m3/h
Lỗ chờ: 20x20cm

Giá: 1,110,000

Model: DTH 114

Công suất: 26W, 220V
Lưu lượng gió: 126 m3/h
Lỗ chờ: 20x20cm

Giá: 725,000

quạt thông gió gắn trần Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

quạt thông gió gắn trần Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

Model: DTH 116

Công suất: 28W, 220V
Độ ồn: 30db
Đường kính ống: 100mm
Lưu lượng gió: 168 m3/h
Lỗ chờ: 25x25cm

Giá: 1,200,000

Model: DTH 116

Công suất: 28W, 220V
Độ ồn: 30db
Đường kính ống: 100mm
Lưu lượng gió: 168 m3/h
Lỗ chờ: 25x25cm

Giá: 780,000

Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

Model: DTH 114 – GRINEU

Công suất: 28W, 220V
Độ ồn: 25db
Đường kính ống: 100mm
Lưu lượng gió: 120 m3/h
Lỗ chờ: 20x20cm

Giá: 470,000

Model: DTH 114 – GRINEU

Công suất: 28W, 220V
Độ ồn: 25db
Đường kính ống: 100mm
Lưu lượng gió: 120 m3/h
Lỗ chờ: 20x20cm

Giá: 350,000

Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

Model: DTH 116 – GRINEU

Công suất: 30W, 220V
Độ ồn: 30db
Đường kính ống: 100mm
Lưu lượng gió: 280 m3/h
Lỗ chờ: 25x25cm

Giá: 600,000

Model: DTH 116 – GRINEU

Công suất: 30W, 220V
Độ ồn: 30db
Đường kính ống: 100mm
Lưu lượng gió: 280 m3/h
Lỗ chờ: 25x25cm

Giá: 450,000

Quạt Được Sản Xuất Với 2 Model Cao Cấp & Thông Thường:

Model Cao Cấp Model Thông Thường
– Khung vỏ quạt dày, cánh quạt được làm từ nhựa cao cấp, độ bền cao.– Motor sử dụng là motor chính hãng, dây quấn motor 100% là dây đồng chất lượng cao, đảm bảo độ bền sử dụng.– Các linh kiện phối kèm là linh kiện nhập khẩu, đảm bảo chất lượng.

– Sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ Nhật Bản.

– Mặt trước có lưới che trang trí không chỉ đẹp mà còn có tác dụng lọc khuẩn tốt.         – Độ bền cao.

– Vận hành êm ái, ít ồn.

– Tiết kiệm điện năng.

– Không chưa độc tố gây huy ngại sức khỏe.

– Khung vỏ mỏng, được làm từ chất liệu nhựa thông thường.– Motor sử dụng là loại motor nhập từ Trung Quốc.– Các linh kiện phối kèm được sản xuất, gia công trong nước.– Sản xuất trên dây chuyền thủ công.

– Thời gian bảo hành ngắn.

Model Cao Cấp
– Khung vỏ quạt dày, cánh quạt được làm từ nhựa cao cấp, độ bền cao.– Motor sử dụng là motor chính hãng, dây quấn motor 100% là dây đồng chất lượng cao, đảm bảo độ bền sử dụng.– Các linh kiện phối kèm là linh kiện nhập khẩu, đảm bảo chất lượng.

– Sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ nhật bản.

– Mặt trước có lưới che trang trí không chỉ đẹp mà còn có tác dụng lọc khuẩn tốt.

– 2 chiều hút thổi.

– Vận hành êm ái, ít ồn.

– Tiết kiệm điện năng.

– Không chưa độc tố gây huy ngại sức khỏe.

Model Thông Thường
– Khung vỏ mỏng, được làm từ chất liệu nhựa thông thường.– Motor sử dụng là loại motor nhập từ Trung Quốc.– Các linh kiện phối kèm được sản xuất, gia công trong nước.

– Sản xuất trên dây chuyền thủ công.

– 1 chiều hút ra.

– Thời gian bảo hành ngắn.

Quạt Hút Mùi, Hút Khói Nhà Bếp, Nhà Vệ Sinh…

Video giới thiệu sản phẩm và dây chuyền sản xuất