Quạt Ly Tâm

BẢNG GIÁ QUẠT LY TÂM ATD101

Quạt Ly Tâm
Mã Sản phẩm Áp Suất (Pa) Lưu Lượng Gió (m3/h) Giá
ATD101-1.8A -0.8kw-2 941 1380  3.310.,000
ATD101-2.0A -1.1kw-2 1150-840 1000-1500  3,530,000
ATD101-2.3A -1.5kw-2 1961-1675 1377-1683  4.260,000
ATD101-3.2A -2.2kw-4 882-588 2970-5760  6,190,000
ATD101-4.0A -4kw-4
1274-980 5800-9280  8,120,000
ATD101-4.2A -5.5kw-4 1380 – 1180 6480 – 10368  10,750,000
ATD101-4.5A -7.5kw-4 1617 – 1470 7840 – 11950  12,150,000

BẢNG GIÁ QUẠT LY TÂM ATD102

Quạt Ly Tâm
Mã Sản phẩm Áp Suất (Pa) Lưu Lượng Gió (m3/h) Giá
ATD102-2.8A -1.5kw-4  520-400  1800-3800  5,290,000
ATD102-3.0A -2.2kw-4  650-520  2200-4400  6,280,000
ATD102-3.5A -3kw-4  1000-840  5075-8065  7,540,000

BẢNG GIÁ QUẠT LY TÂM ATD121

Quạt Ly Tâm
Mã Sản phẩm Áp Suất (Pa) Lưu Lượng Gió (m3/h) Giá
ATD121-2.8A -1.1kw-2 870-515 1000-2000  4,690,000
ATD121-3.2A -2.2kw-2 1300-792 1520-3170  5,780,000
ATD121-4.0A -4kw-2 1660-1270 3060-5580  7,961,600
ATD121-4.5A -7.5kw-2P 2554-1673 5140-9500  11,904,000

BẢNG GIÁ QUẠT LY TÂM ATD131

Quạt Ly Tâm
Mã Sản phẩm Áp Suất (Pa) Lưu Lượng Gió (m3/h) Giá
ATD131-2.5A-1.1kw-2 1176-588 880-2130  4,390,000
ATD131-3.2A-3kw-2 1784-980 1270-4185  6,370,000
ATD131-4.0A-5.5kw-2 2157-2451 2590-6480  10,050,000

BẢNG GIÁ QUẠT LY TÂM ATD152

Quạt Ly Tâm

Quạt ly tâm ATD152 được sử dụng cho hệ thống thông gió cưỡng bức trong các ngành như lò nung, lò thủy tinh, lò mạ điện, lò gốm xứ…

Mã Sản phẩm Áp Suất (Pa) Lưu Lượng Gió (m3/h) Giá
ATD152-3.15A-1.1kw-2 1919-1745 390-810  4,890,000
ATD152-4.0A -3kw-2 3507-3253 1410-1740  7,020,000
ATD152-5.0A-7.5kw-2 5697-5517 1610-2744  12,350,000

BẢNG GIÁ QUẠT HƯỚNG TRỤC ATD201

Quạt Ly Tâm

Dòng quạt hướng trục được sử dụng rộng rãi trong trong mọi hoạt động như vận chuyển không khí trong các nhà máy, nhà xưởng, nhà kho, cấp khí tươi…

ATD201-4.0A -1.1kw -2 285-397 6080-4959  3,990,000
ATD201-5.0A -2,2kw-2 284-390 11233-9317  4,850,000
ATD204-6.0A -5.5kw-2 489-674 20103-16675  11,960,000