Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối Ống

Quạt thông gió, hút mùi nối ống được sử dụng ở những không gian rộng, lớn như phòng họp, phòng khách, chung cư, nhà hàng, nhà xưởng, khu công nghiệp…

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối Ống

Video giới thiệu quạt thông gió, hút mùi nối ống – Công ty DTH

BẢNG GIÁ QUẠT THÔNG GIÓ, HÚT MÙI NỐI ỐNG

Model Hình ảnh
QUẠT ỐNG TRÒN – CAO CẤP

DTH – DPT 10-35B  Công suất: 75W – Lưu lượng: 330m3/h – Cột áp: 363 Pa – Vòng quay: 2460 prm – D ống: 100mm

DTH – DPT 12-45B  Công suất: 75W – Lưu lượng: 390m3/h – Cột áp: 340 Pa – Vòng quay: 2350 prm – D ống: 125mm

DTH – DPT 15-55B  Công suất: 95W – Lưu lượng: 740m3/h – Cột áp: 350 Pa – Vòng quay: 2420 prm – D ống: 150mm

DTH – DPT 20-66B  Công suất: 137W – Lưu lượng: 1150m3/h – Cột áp: 570 Pa – Vòng quay: 2600 prm – D ống: 200mm

DTH – DPT 25-66B  Công suất: 157W – Lưu lượng: 1380m3/h – Cột áp: 533 Pa – Vòng quay: 2390 prm – D ống: 250mm

DTH – DPT 31-66B  Công suất: 189W – Lưu lượng: 1600m3/h – Cột áp: 704 Pa – Vòng quay: 2378 prm – D ống: 315mm

 

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối Ống

DTH – DPT 10-35B – Giá:  1,730,000 đ

DTH – DPT 12-45B – Giá:  1,953,000 đ

DTH – DPT 15-55B – Giá:  2,259,000 đ

DTH – DPT 20-66B – Giá:  2,790,000 đ

DTH – DPT 25-66B – Giá:  3,087,000 đ

DTH – DPT 31-66B – Giá:  3,429,000 đ

QUẠT ỐNG TRÒN – THÔNG THƯỜNG

DPT 10-35B  Công suất: 75W – Lưu lượng: 330m3/h – Cột áp: 363 Pa – Vòng quay: 2460 prm – D ống: 100mm

DPT 12-45B  Công suất: 75W – Lưu lượng: 390m3/h – Cột áp: 340 Pa – Vòng quay: 2350 prm – D ống: 125mm

DPT 15-55B  Công suất: 95W – Lưu lượng: 740m3/h – Cột áp: 350 Pa – Vòng quay: 2420 prm – D ống: 150mm

DPT 20-66B  Công suất: 137W – Lưu lượng: 1150m3/h – Cột áp: 570 Pa – Vòng quay: 2600 prm – D ống: 200mm

DPT 25-66B  Công suất: 157W – Lưu lượng: 1380m3/h – Cột áp: 533 Pa – Vòng quay: 2390 prm – D ống: 250mm

DPT 31-66B  Công suất: 189W – Lưu lượng: 1600m3/h – Cột áp: 704 Pa – Vòng quay: 2378 prm – D ống: 315mm

 

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối Ống

DPT 10-35B – Giá:  1,440,000 đ

DPT 12-45B – Giá:  1,627,000 đ

DPT 15-55B – Giá:  1,883,000 đ

DPT 20-66B – Giá:  2,325,000 đ

DPT 25-66B – Giá:  2,573,000 đ

DPT 31-66B – Giá:  2,857,000 đ

QUẠT ĐƯỜNG ỐNG SIÊU ÊM – CAO CẤP

DTH – DPT 10-12B  Công suất: 21W – Lưu lượng: 100m3/h – Cột áp: 80 Pa – Vòng quay: 1180 prm – D ống: 100mm

DTH – DPT 10-24B  Công suất: 52W – Lưu lượng: 180m3/h – Cột áp: 160 Pa – Vòng quay: 1800 prm – D ống: 100mm

DTH – DPT 15-32B  Công suất: 40W – Lưu lượng: 360m3/h – Cột áp: 132 Pa – Vòng quay: 1050 prm – D ống: 150mm

DTH – DPT 15-42B  Công suất: 100W – Lưu lượng: 500m3/h – Cột áp: 167 Pa – Vòng quay: 1250 prm – D ống: 150mm

DTH – DPT 20-54B  Công suất: 135W – Lưu lượng: 770m3/h – Cột áp: 200 Pa – Vòng quay: 800 prm – D ống: 200mm

DTH – DPT 20-65B  Công suất: 220W – Lưu lượng: 1200m3/h – Cột áp: 360 Pa – Vòng quay: 1100 prm – D ống: 200mm

DTH – DPT 25-75B  Công suất: 320W – Lưu lượng: 1500m3/h – Cột áp: 380 Pa – Vòng quay: 1250 prm – D ống: 200mm

DTH – DPT 25-76B  Công suất:  350W – Lưu lượng: 1700m3/h – Cột áp: 420 Pa – Vòng quay: 1050 prm – D ống: 250mm

DTH – DPT 25-76C  Công suất: 400W – Lưu lượng: 1900m3/h – Cột áp: 430 Pa – Vòng quay: 1180 prm – D ống: 250mm

DTH – DPT 25-76D  Công suất: 500W – Lưu lượng: 2100m3/h – Cột áp: 450 Pa – Vòng quay: 1300 prm – D ống: 250mm

DTH – DPT 25-76E  Công suất: 550W – Lưu lượng: 2300m3/h – Cột áp: 480 Pa – Vòng quay: 1360 prm – D ống:  250mm

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối Ống

DTH – DPT 10-12B – Giá: 2,214,000 đ

DTH – DPT 10-24B – Giá:  2,367,000 đ

DTH – DPT 15-32B – Giá:  3,456,000 đ

DTH – DPT 15-42B – Giá:  4,176,000 đ

DTH – DPT 20-54B – Giá: 5,976,000 đ

DTH – DPT 20-54C – Giá:  6,696,000 đ

DTH – DPT 20-65B – Giá:  8,520,000 đ

DTH – DPT 20-75B – Giá:  9,060,000 đ

DTH – DPT 25-76B – Giá:  10,520,000 đ

DTH – DPT 25-76C – Giá:  11,800,000 đ

DTH – DPT 25-76D – Giá:  12,700,000 đ

DTH – DPT 25-76E – Giá:  13,600,000 đ

   

QUẠT ĐƯỜNG ỐNG SIÊU ÊM – THÔNG THƯỜNG

DPT 10-12B  Công suất: 21W – Lưu lượng: 100m3/h – Cột áp: 80 Pa – Vòng quay: 1180 prm – D ống: 100mm

DPT 10-24B  Công suất: 52W – Lưu lượng: 180m3/h – Cột áp: 160 Pa – Vòng quay: 1800 prm – D ống: 100mm

DPT 15-32B  Công suất: 40W – Lưu lượng: 360m3/h – Cột áp: 132 Pa – Vòng quay: 1050 prm – D ống: 150mm

DPT 15-42B  Công suất: 100W – Lưu lượng: 500m3/h – Cột áp: 167 Pa – Vòng quay: 1250 prm – D ống: 150mm

DPT 20-54B  Công suất: 135W – Lưu lượng: 770m3/h – Cột áp: 200 Pa – Vòng quay: 800 prm – D ống: 200mm

DPT 20-65B  Công suất: 220W – Lưu lượng: 1200m3/h – Cột áp: 360 Pa – Vòng quay: 1100 prm – D ống: 200mm

DPT 25-75B  Công suất: 320W – Lưu lượng: 1500m3/h – Cột áp: 380 Pa – Vòng quay: 1250 prm – D ống: 200mm

DPT 25-76B  Công suất:  350W – Lưu lượng: 1700m3/h – Cột áp: 420 Pa – Vòng quay: 1050 prm – D ống: 250mm

DPT 25-76C  Công suất: 400W – Lưu lượng: 1900m3/h – Cột áp: 430 Pa – Vòng quay: 1180 prm – D ống: 250mm

DPT 25-76D  Công suất: 500W – Lưu lượng: 2100m3/h – Cột áp: 450 Pa – Vòng quay: 1300 prm – D ống: 250mm

DPT 25-76E  Công suất: 550W – Lưu lượng: 2300m3/h – Cột áp: 480 Pa – Vòng quay: 1360 prm – D ống:  250mm

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối Ống

DPT 10-12B – Giá:  1,845,000 đ

DPT 10-24B – Giá:  1,973,000 đ

DPT 15-32B – Giá:  2,880,000 đ

DPT 15-42B – Giá:  3,480,000 đ

DPT 20-54B – Giá:  4,980,000 đ

DPT 20-54C – Giá:  5,580,000 đ

DPT 20-65B – Giá:  6,390,000 đ

DPT 20-75B – Giá:  6,795,000 đ

DPT 25-76B – Giá:  7,890,000 đ

DPT 25-76C – Giá:  8,850,000 đ

DPT 25-76D – Giá:  9,525,000 đ

DPT 25-76E – Giá:  10,200,000 đ

QUẠT NỐI ỐNG 2 TỐC ĐỘ HỖN HỢP DÒNG – CAO CẤP

DTH – DPT 100P  Công suất:  Cao28W, thấp25 W – Lưu lượng:  cao275m3/h ,thấp210 m3/h – Cột áp: cao163Pa – thấp136 Pa – Vòng quay: cao2200 prm ,thấp1680 prm – D ống: 100mm

DTH – DPT 125P  Công suất:  Cao30W, thấp26 W – Lưu lượng:  cao385m3/h ,thấp310 m3/h – Cột áp: cao168Pa – thấp148 Pa – Vòng quay: cao2200 prm ,thấp1750 prm – D ống: 125mm

DTH – DPT 150P  Công suất:  Cao46W, thấp42W – Lưu lượng:  cao590m3/h ,thấp500 m3/h – Cột áp: cao315Pa – thấp252 Pa – Vòng quay: cao2410 prm ,thấp2100 prm – D ống: 150mm

DTH – DPT 200P  Công suất:  Cao117W, thấp114 W – Lưu lượng:  cao1000m3/h ,thấp800 m3/h – Cột áp: cao168Pa – thấp148 Pa – Vòng quay: cao2420 prm ,thấp2030 prm – D ống: 200mm

 

 

 

 

 

 

 

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối Ống

DTH – DPT 100P – Giá:  1,260,000 đ

DTH – DPT 125P – Giá:  1,485,000 đ

DTH – DPT 150P – Giá:  1,725,000 đ

DTH – DPT 200P – Giá:  2,340,000 đ

QUẠT NỐI ỐNG 2 TỐC ĐỘ HỖN HỢP DÒNG – THÔNG THƯỜNG

DPT 100P  Công suất:  Cao28W, thấp25 W – Lưu lượng:  cao 275m3/h ,thấp 210 m3/h – Cột áp: cao 163Pa – thấp 136 Pa – Vòng quay: cao2200 prm ,thấp1680 prm – D ống: 100mm

DPT 125P  Công suất:  Cao30W, thấp26 W – Lưu lượng:  cao385m3/h ,thấp310 m3/h – Cột áp: cao168Pa – thấp148 Pa – Vòng quay: cao2200 prm ,thấp1750 prm – D ống: 125mm

DPT 150P  Công suất:  Cao46W, thấp42W – Lưu lượng:  cao590m3/h ,thấp500 m3/h – Cột áp: cao315Pa – thấp252 Pa – Vòng quay: cao2410 prm ,thấp2100 prm – D ống: 150mm

DPT 200P  Công suất:  Cao117W, thấp114 W – Lưu lượng:  cao1000m3/h ,thấp800 m3/h – Cột áp: cao168Pa – thấp148 Pa – Vòng quay: cao2420 prm ,thấp2030 prm – D ống: 200mm

 

 

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối Ống

DPT 100P – Giá:  1,680,000 đ

DPT 125P – Giá:  1,980,000 đ

DPT 150P – Giá:  2,300,000 đ

DPT 200P – Giá:  3,120,000 đ

QUẠT ĐƯỜNG ỐNG SIÊU ÊM 2 TỐC ĐỘ – CAO CẤP

DTH – NSD -150  Công suất: Cao 50W – Thấp 43W – D ống: 150mm

DTH – NSD -200  Công suất: Cao 128W – Thấp 123W – D ống: 200mm

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối Ống

DTH – NSD -150 –Giá: 4.455.000 đ

DTH – NSD -200 – Giá: 5.445.000 đ

QUẠT ĐƯỜNG ỐNG SIÊU ÊM 2 TỐC ĐỘ – THÔNG THƯỜNG

NSD -150  Công suất: Cao 50W – Thấp 43W – D ống: 150mm

NSD -200  Công suất: Cao 128W – Thấp 123W – D ống: 200mm

 

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối Ống

NSD -150 –Giá: 5.940.000 đ

 NSD -200 – Giá: 7.260.000 đ

   

QUẠT ĐƯỜNG ỐNG GÓC – CAO CẤP

DTH – DPT 10-11C  Công suất: 52W – Lưu lượng: 250m3/h – Cột áp: 110 Pa – Vòng quay: 1950 prm – D ống: 100mm

DTH – DPT 15-34  Công suất: 52W – Lưu lượng: 500m3/h – Cột áp: 135 Pa – Vòng quay: 1140 prm – D ống: 150mm

DTH – DPT 20-54  Công suất: 55W – Lưu lượng: 600m3/h – Cột áp: 185 Pa – Vòng quay: 800 prm – D ống: 200mm

DTH – DPT 20-55A Công suất:  135W – Lưu lượng: 1000m3/h – Cột áp: 210 Pa – Vòng quay: 1200 prm – D ống: 200mm

DTH – DPT 20-75  Công suất: 300W – Lưu lượng: 1500m3/h – Cột áp: 280 Pa – Vòng quay: 1280 prm – D ống: 250mm

DTH – DPT 25-76  Công suất: 380W – Lưu lượng: 2100m3/h – Cột áp: 380 Pa – Vòng quay: 878 prm – D ống: 250mm

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối Ống

DTH – DPT 10-11C – Giá:  1,460,000 đ

DTH – DPT 15-34 – Giá:   1,990,000 đ

DTH – DPT 20-54  – Giá:  3,120,000 đ

DTH – DPT 20-55A – Giá:  3,940,000 đ

DTH – DPT 20-75 – Giá:  4,520,000 đ

DTH – DPT 25-76 – Giá:  5,790,000 đ

 

QUẠT ĐƯỜNG ỐNG GÓC – THÔNG THƯỜNG

DPT 10-11C  Công suất: 52W – Lưu lượng: 250m3/h – Cột áp: 110 Pa – Vòng quay: 1950 prm – D ống: 100mm

DPT 15-34  Công suất: 52W – Lưu lượng: 500m3/h – Cột áp: 135 Pa – Vòng quay: 1140 prm – D ống: 150mm

DPT 20-54  Công suất: 55W – Lưu lượng: 600m3/h – Cột áp: 185 Pa – Vòng quay: 800 prm – D ống: 200mm

DPT 20-55A Công suất:  135W – Lưu lượng: 1000m3/h – Cột áp: 210 Pa – Vòng quay: 1200 prm – D ống: 200mm

DPT 20-75  Công suất: 300W – Lưu lượng: 1500m3/h – Cột áp: 280 Pa – Vòng quay: 1280 prm – D ống: 250mm

DPT 25-76  Công suất: 380W – Lưu lượng: 2100m3/h – Cột áp: 380 Pa – Vòng quay: 878 prm – D ống: 250mm

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối Ống  

DPT 10-11C – Giá:  1,095,00 đ

DPT 15-34 – Giá:   1,492,000 đ

DPT 20-54  – Giá:  2,340,000 đ

  DPT 20-55A – Giá:  2,955,000 đ

DPT 20-75 – Giá:  3,390,000 đ

DPT 25-76 – Giá:  4,342,000 đ

Khác Biệt Giữa Model Cao Cấp & Thông Thường:

Model Cao Cấp Model Thông Thường

– Động cơ Nhật Bản, lưu lượng gió lớn, độ ồn thấp, áp suất đảm bảo theo tiêu chuẩn châu Âu

– Dễ dàng lắp đặt, kết nối với hệ thống ống gió

– Thiết kế đẹp, động cơ đồng trục, cánh làm bằng nguyên liệu cao cấp.

– Bảo hành 1 năm.

– Động cơ sử dụng nhập khẩu từ Trung Quốc, độ bền thấp, độ ồn cao.

– Tiêu chuẩn chất lượng cơ sở

– Bảo hành 6 tháng.