Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối Ống

Quạt thông gió, hút mùi nối ống được sử dụng ở những không gian rộng, lớn như phòng họp, phòng khách, chung cư, nhà hàng, nhà xưởng, khu công nghiệp…

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối Ống

Video giới thiệu quạt thông gió, hút mùi nối ống – Công ty DTH

BẢNG GIÁ QUẠT THÔNG GIÓ ÂM TRẦN NỐI ỐNG

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối ỐngQuạt thông gió âm trần nối ống có nhiều kích thước, công suất khác nhau
Mã Sản phẩm Đường Kính Ống (mm) Điện Năng Tiêu Thụ (W) Giá
DTH-DPT10-35B 100 75 1.730.000đ
DTH-DPT12-45B 125 75 1,890,000
DTH-DPT15-55B 150 95 2,350,000
DTH-DPT16-55B 160 133 2,630,000
DTH-DPT20-66B 200 137 2,760,000
DTH-DPT25-66B 250 157 2,780,000
DTH-DPT31-66B 315 189 3,470,000

BẢNG GIÁ QUẠT THÔNG GIÓ NỐI ỐNG VUÔNG GÓC

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối ỐngQuạt thông gió nối ống vuông góc có nhiều kích thước, công suất khác nhau
Mã Sản phẩm Đường Kính Ống (mm) Điện Năng Tiêu Thụ (W) Giá
DTH-DPT10-11 100 21 1,190,000
DTH-DPT10-11C 100 52 1,210,000
DTH-DPT15-33 150 40 1,580,000
DTH-DPT15-34 150 52 1,730,000
DTH-DPT20-44 200 65 2,480,000
DTH-DPT20-45 200 80 2,630,000
DTH-DPT20-54 200 120 2,700,000
DTH-DPT20-55A 200 135 2,840,000
DTH-DPT20-55B 200 155 3,300,000
DTH-DPT20-65A 200 285 3,470,000
DTH-DPT20-75 200 300 3,940,000
DTH-DPT25-76 250 380 5,100,000
250 380

BẢNG GIÁ QUẠT THÔNG GIÓ CẤP KHÍ TƯƠI (2 TỐC ĐỘ)

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối ỐngQuạt thông gió cấp khí tươi có nhiều kích thước, công suất khác nhau
Mã Sản phẩm Đường Kính Ống (mm) Điện Năng Tiêu Thụ (W) Giá
DTH-NF-100 100 26
23
1,800,000
DTH-NF-125 125 33
28
1,880,000
DTH-NF-150 150 51
48
2,840,000
DTH-NF-200 200 128
123
3,830,000
DTH-NF-250 250 225
165
5,700,000
DTH-NF-315 315 380
275
6,900,000

BẢNG GIÁ QUẠT THÔNG GIÓ LY TÂM

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối ỐngQuạt thông gió li tâm có nhiều kích thước, công suất khác nhau
Mã Sản phẩm Đường Kính Ống (mm) Điện Năng Tiêu Thụ (W) Giá
DTH-KTJ23-32 230*230 580 12,830,000
DTH-KTJ23-32D 590*360 660 13,050,000
DTH-KTJ25-20D 250*250 500 10,920,000
DTH-KTJ25-42 250*250 840 17,250,000
DTH-KTJ25-42D 590*360 780 17,250,000
DTH-KTJ28-52 280*280 750 18,900,000
DTH-KTJ31-62 315*315 1100 20,760,000
DTH-KTJ31-72 315*315 1500 22,350,000
DTH-KTJ31-82 315*315 1500 24,000,000
DTH-KTJ35-100 350*350 2200 24,800,000

BẢNG GIÁ QUẠT THÔNG GIÓ TIÊU ÂM NỐI ỐNG DẠNG TRÒN

Quạt Thông Gió, Hút Mùi Nối ỐngQuạt thông gió tiêu âm nối ống dạng tròn có nhiều kích thước, công suất khác nhau
Mã Sản phẩm Đường Kính Ống (mm) Điện Năng Tiêu Thụ (W) Giá
DTH-DPT10-24B 100 52 2,600,000
DTH-DPT15-32B 150 40 3,870,000
DTH-DPT15-42B 150 100 4,700,000
DTH-DPT20-54B 200 135 6,830,000
DTH-DPT20-54C 200 170 7,380,000
DTH-DPT20-65B 200 255 8,400,000
DTH-DPT20-75B 200 320 8,930,000
DTH-DPT25-76B 250 350 10,350,000
DTH-DPT25-76C 250 400 11,780,000
DTH-DPT25-76D 250 500 12,870,000
DTH-DPT25-76E 250 550 13,430,000