Quạt Công Nghiệp

Công Ty DTH – Sản xuất quạt thông gió, hút mùi, hệ thống làm mát hàng đầu Việt Nam. Công ty có 68 đại lý phân phối và bán lẻ trên toàn quốc. Cùng đội ngũ kỹ sư thiết kế, tư vấn, lắp đặt hệ thống thông gió, làm mát cho hàng nghìn công trình lớn.

Quạt công nghiệp được sử dụng làm mát tại nhà hàng, quán ăn, nhà xưởng, trang trại chăn nuôi, hộ gia đình… 

BẢNG GIÁ QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO TƯỜNG

Sản Phẩm Hình ảnh

Model: DTH – 500TF (Loại cao cấp)
Điện áp: 220v/50Hz.
– Công suất: Tốc độ 1: 100W, Tốc độ 2: 120W, Tốc độ 3: 160W.
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1: 95 m3/phút, Tốc độ 2: 116m3/phút, Tốc độ 3: 130m3/phút.
– Độ ồn: Tốc độ 1: 48db, Tốc độ 2: 50db, Tốc độ 3: 55db.
– Tốc độ: Tốc độ 1: 100 vòng/phút, Tốc độ 2: 1250 vòng/phút, Tốc độ 3: 1400 vòng/phút.

quạt công nghiệp treo tường Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,455,000

Model: DTH – 500TF (Loại thông thường)
Điện áp: 220v/50Hz.
– Công suất: Tốc độ 1: 100W, Tốc độ 2: 120W, Tốc độ 3: 160W.
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1: 95 m3/phút, Tốc độ 2: 116m3/phút, Tốc độ 3: 130m3/phút.
– Độ ồn: Tốc độ 1: 48db, Tốc độ 2: 50db, Tốc độ 3: 55db.
– Tốc độ: Tốc độ 1: 100 vòng/phút, Tốc độ 2: 1250 vòng/phút, Tốc độ 3: 1400 vòng/phút.

quạt công nghiệp treo tường Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,261,000

Model: DTH – 600TF (Loại cao cấp)
– Điện áp: 220v/50Hz
– Công suất: Tốc độ 1 – 140W, Tốc độ 2 – 156W, Tốc độ 3 – 205W
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1 – 125 m3/phút, Tốc độ 2 – 150m3/phút, Tốc độ 3 – 195m3/phút
– Độ ồn: Tốc độ 1 – 52db, Tốc độ 2 – 56db, Tốc độ 3 – 62db
– Tốc độ: Tốc độ 1 – 1100 vòng/phút, Tốc độ 2 – 1250 vòng/phút, Tốc độ 3 – 1400 vòng/phút

quạt công nghiệp treo tường Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,495,000

Model: DTH – 600TF (Loại thông thường)
– Điện áp: 220v/50Hz
– Công suất: Tốc độ 1 – 140W, Tốc độ 2 – 156W, Tốc độ 3 – 205W
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1 – 125 m3/phút, Tốc độ 2 – 150m3/phút, Tốc độ 3 – 195m3/phút
– Độ ồn: Tốc độ 1 – 52db, Tốc độ 2 – 56db, Tốc độ 3 – 62db
– Tốc độ: Tốc độ 1 – 1100 vòng/phút, Tốc độ 2 – 1250 vòng/phút, Tốc độ 3 – 1400 vòng/phút

quạt công nghiệp treo tường Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,295,000

Model: DTH – 650TF (Loại cao cấp)
– Điện áp: 220v/50Hz
– Công suất: Tốc độ 1 – 170W, Tốc độ 2 – 190W, Tốc độ 3 – 225W
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1 – 150m3/phút, Tốc độ 2 – 174m3/phút, Tốc độ 3 – 220m3/phút
– Độ ồn: Tốc độ 1 – 55db, Tốc độ 2 – 60db, Tốc độ 3 – 68db
– Tốc độ: Tốc độ 1 – 1100 vòng/phút, Tốc độ 2 – 1250 vòng/phút, Tốc độ 3 – 1400 vòng/phút

quạt công nghiệp treo tường Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,575,000

Model: DTH – 650TF (Loại thông thường)
– Điện áp: 220v/50Hz
– Công suất: Tốc độ 1 – 170W, Tốc độ 2 – 190W, Tốc độ 3 – 225W
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1 – 150m3/phút, Tốc độ 2 – 174m3/phút, Tốc độ 3 – 220m3/phút
– Độ ồn: Tốc độ 1 – 55db, Tốc độ 2 – 60db, Tốc độ 3 – 68db
– Tốc độ: Tốc độ 1 – 1100 vòng/phút, Tốc độ 2 – 1250 vòng/phút, Tốc độ 3 – 1400 vòng/phút

quạt công nghiệp treo tường Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,365,000

Model: DTH – 700TF (Loại cao cấp)
– Điện áp: 220v/50Hz
– Công suất: Tốc độ 1 – 210W, Tốc độ 2 – 235W, Tốc độ 3 – 290W
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1 – 214m3/phút, Tốc độ 2 – 270m3/phút, Tốc độ 3 – 302m3/phút
– Độ ồn: Tốc độ 1 – 55db, Tốc độ 2 – 60db, Tốc độ 3 – 68db
– Tốc độ: Tốc độ 1 – 1100 vòng/phút, Tốc độ 2 – 1250 vòng/phút, Tốc độ 3 – 1400 vòng/phút

quạt công nghiệp treo tường Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,747,500

Model: DTH – 700TF (Loại thông thường)
– Điện áp: 220v/50Hz
– Công suất: Tốc độ 1 – 210W, Tốc độ 2 – 235W, Tốc độ 3 – 290W
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1 – 214m3/phút, Tốc độ 2 – 270m3/phút, Tốc độ 3 – 302m3/phút
– Độ ồn: Tốc độ 1 – 55db, Tốc độ 2 – 60db, Tốc độ 3 – 68db
– Tốc độ: Tốc độ 1 – 1100 vòng/phút, Tốc độ 2 – 1250 vòng/phút, Tốc độ 3 – 1400 vòng/phút

quạt công nghiệp treo tường Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,514,500

BẢNG GIÁ QUẠT CÔNG NGHIỆP ĐỨNG

Sản Phẩm Hình ảnh

Model: DTH – 500DF (Loại cao cấp)
– Điện áp: 220v/50Hz
– Công suất: Tốc độ 1 – 100W, Tốc độ 2 – 120W, Tốc độ 3 – 160W
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1 – 95 m3/phút, Tốc độ 2 – 116m3/phút, Tốc độ 3 – 130m3/phút
– Độ ồn: Tốc độ 1 – 48db, Tốc độ 2 – 50db, Tốc độ 3 – 55db
– Tốc độ: Tốc độ 1 – 1100 vòng/phút, Tốc độ 2 – 1250 vòng/phút, Tốc độ 3 – 1400 vòng/phút

quạt công nghiệp đứng Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,620,000

Model: DTH – 500DF (Loại thông thường)
– Điện áp: 220v/50Hz
– Công suất: Tốc độ 1 – 100W, Tốc độ 2 – 120W, Tốc độ 3 – 160W
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1 – 95 m3/phút, Tốc độ 2 – 116m3/phút, Tốc độ 3 – 130m3/phút
– Độ ồn: Tốc độ 1 – 48db, Tốc độ 2 – 50db, Tốc độ 3 – 55db
– Tốc độ: Tốc độ 1 – 1100 vòng/phút, Tốc độ 2 – 1250 vòng/phút, Tốc độ 3 – 1400 vòng/phút

quạt công nghiệp đứng Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,405,000

Model: DTH – 600DF (Loại cao cấp) 
– Điện áp: 220v/50Hz
– Công suất: Tốc độ 1 – 140W, Tốc độ 2 – 156W, Tốc độ 3 – 205W
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1 – 125 m3/phút, Tốc độ 2 – 150m3/phút, Tốc độ 3 – 195m3/phút
– Độ ồn: Tốc độ 1 – 52db, Tốc độ 2 – 56db, Tốc độ 3 – 62db
– Tốc độ: Tốc độ 1 – 1100 vòng/phút, Tốc độ 2 – 1250 vòng/phút, Tốc độ 3 – 1400 vòng/phút

quạt công nghiệp đứng Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,690,000

Model: DTH – 600DF (Loại thông thường)
– Điện áp: 220v/50Hz
– Công suất: Tốc độ 1 – 140W, Tốc độ 2 – 156W, Tốc độ 3 – 205W
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1 – 125 m3/phút, Tốc độ 2 – 150m3/phút, Tốc độ 3 – 195m3/phút
– Độ ồn: Tốc độ 1 – 52db, Tốc độ 2 – 56db, Tốc độ 3 – 62db
– Tốc độ: Tốc độ 1 – 1100 vòng/phút, Tốc độ 2 – 1250 vòng/phút, Tốc độ 3 – 1400 vòng/phút

quạt công nghiệp đứng Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,470,000

Model: DTH – 650DF (Loại cao cấp) 
– Điện áp: 220v/50Hz
– Công suất: Tốc độ 1 – 170W, Tốc độ 2 – 190W, Tốc độ 3 – 225W
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1 – 150m3/phút, Tốc độ 2 – 174m3/phút, Tốc độ 3 – 220m3/phút
– Độ ồn: Tốc độ 1 – 55db, Tốc độ 2 – 60db, Tốc độ 3 – 68db
– Tốc độ: Tốc độ 1 – 1100 vòng/phút, Tốc độ 2 – 1250 vòng/phút, Tốc độ 3 – 1400 vòng/phút

quạt công nghiệp đứng Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,800,000

Model: DTH – 650DF (Loại thông thường)
– Điện áp: 220v/50Hz
– Công suất: Tốc độ 1 – 170W, Tốc độ 2 – 190W, Tốc độ 3 – 225W
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1 – 150m3/phút, Tốc độ 2 – 174m3/phút, Tốc độ 3 – 220m3/phút
– Độ ồn: Tốc độ 1 – 55db, Tốc độ 2 – 60db, Tốc độ 3 – 68db
– Tốc độ: Tốc độ 1 – 1100 vòng/phút, Tốc độ 2 – 1250 vòng/phút, Tốc độ 3 – 1400 vòng/phút

quạt công nghiệp đứng Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,560,000

Model: DTH – 750DF (Loại cao cấp) 
– Điện áp: 220v/50Hz
– Công suất: Tốc độ 1 – 210W, Tốc độ 2 – 235W, Tốc độ 3 – 290W
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1 – 214m3/phút, Tốc độ 2 – 270m3/phút, Tốc độ 3 – 302m3/phút
– Độ ồn: Tốc độ 1 – 55db, Tốc độ 2 – 60db, Tốc độ 3 – 68db
– Tốc độ: Tốc độ 1 – 1100 vòng/phút, Tốc độ 2 – 1250 vòng/phút, Tốc độ 3 – 1400 vòng/phút

quạt công nghiệp đứng Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,950,000

Model: DTH – 750DF (Loại thông thường)
– Điện áp: 220v/50Hz
– Công suất: Tốc độ 1 – 210W, Tốc độ 2 – 235W, Tốc độ 3 – 290W
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1 – 214m3/phút, Tốc độ 2 – 270m3/phút, Tốc độ 3 – 302m3/phút
– Độ ồn: Tốc độ 1 – 55db, Tốc độ 2 – 60db, Tốc độ 3 – 68db
– Tốc độ: Tốc độ 1 – 1100 vòng/phút, Tốc độ 2 – 1250 vòng/phút, Tốc độ 3 – 1400 vòng/phút

quạt công nghiệp đứng Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,690,000

BẢNG GIÁ QUẠT CÔNG NGHIỆP SÀN QUAY

Sản Phẩm Hình ảnh

Model: DTH – 450SF (Loại cao cấp) 
– Điện áp: 220v/50Hz
– Công suất: Tốc độ 1 – 115W, Tốc độ 2 – 145W, Tốc độ 3 – 200W
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1 – 57 m3/phút, Tốc độ 2 – 69m3/phút, Tốc độ 3 – 84m3/phút
– Độ ồn: Tốc độ 1 – 63db, Tốc độ 2 – 66db, Tốc độ 3 – 69db
– Tốc độ: Tốc độ 1 – 1100 vòng/phút, Tốc độ 2 – 1250 vòng/phút, Tốc độ 3 – 1400 vòng/phút

quạt công nghiệp để sàn Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,545,000

Model: DTH – 450SF (Loại thông thường) 
– Điện áp: 220v/50Hz
– Công suất: Tốc độ 1 – 115W, Tốc độ 2 – 145W, Tốc độ 3 – 200W
– Lưu lượng gió: Tốc độ 1 – 57 m3/phút, Tốc độ 2 – 69m3/phút, Tốc độ 3 – 84m3/phút
– Độ ồn: Tốc độ 1 – 63db, Tốc độ 2 – 66db, Tốc độ 3 – 69db
– Tốc độ: Tốc độ 1 – 1100 vòng/phút, Tốc độ 2 – 1250 vòng/phút, Tốc độ 3 – 1400 vòng/phút

quạt công nghiệp để sàn Quạt Công Nghiệp

Đơn giá: 1,340,000

Quạt được sản xuất với 2 Model cao cấp và thông thường:

Model Cao Cấp Model Thông Thường

– Động cơ Nhật Bản, lưu lượng gió lớn, độ ồn thấp.

– Dễ dàng lắp đặt với hệ thống giá đỡ đồng bộ dễ dàng sử dụng và di chuyển góc hướng gió.

– Thiết kế đẹp với nan lồng theo tiêu chuẩn quốc tế, cổ quạt an toàn với chức năng chống kẹt cứng khi quay chạm tường.

– Cánh đúc bằng hợp kim nhôm cao cấp, sơn tĩnh điện làm tăng vẻ sang trọng.

– Bảo hành 1 năm.

– Động cơ sử dụng nhập khẩu từ Trung Quốc, độ bền thấp, độ ồn cao.

– Nan lồng thiết kế theo tiêu chuẩn cơ sở.

– Cánh đúc bằng thép thông thường.

– Bảo hành 3 tháng.

Model Cao Cấp

– Động cơ Nhật Bản, lưu lượng gió lớn, độ ồn thấp.

– Dễ dàng lắp đặt với hệ thống giá đỡ đồng bộ dễ dàng sử dụng và di chuyển góc hướng gió.

– Thiết kế đẹp với nan lồng theo tiêu chuẩn quốc tế, cổ quạt an toàn với chức năng chống kẹt cứng khi quay chạm tường.

– Cánh đúc bằng hợp kim nhôm cao cấp, sơn tĩnh điện làm tăng vẻ sang trọng.

– Bảo hành 1 năm.

Model Thông Thường

– Động cơ sử dụng nhập khẩu từ Trung Quốc, độ bền thấp, độ ồn cao.

– Nan lồng thiết kế theo tiêu chuẩn cơ sở.

– Cánh đúc bằng thép thông thường.

– Bảo hành 3 tháng.

(*) Lưu ý: Quạt được sản xuất với nhiều công suất, kích thước khác nhau phù hợp với từng không gian, diện tích sử dụng. Quý khách hàng đặt mua sản phẩm vui lòng gọi số Hotline 0965 63 7899 để được tư vấn chi tiết.